Review: Leon Petrażycki: Zarys socjologii emocjonalnej [An Outline of Emotional Sociology], Oficyna Naukowa, Warszawa 2009, 253 pages. Cover Image

Recenzja: Leon Petrażycki: Zarys socjologii emocjonalnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009, 253 strony
Review: Leon Petrażycki: Zarys socjologii emocjonalnej [An Outline of Emotional Sociology], Oficyna Naukowa, Warszawa 2009, 253 pages.

Author(s): Andrzej Kojder
Subject(s): Review
Published by: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 15
  • Page Range: 307-320
  • Page Count: 14
  • Language: Polish