The love of the Church by Father Leon Dehon Cover Image

Umiłowanie Kościoła przez o. Leona Dehona
The love of the Church by Father Leon Dehon

Author(s): Eugeniusz Ziemann
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion
Published by: Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów
Keywords: Church;Catholic Church;Leon Dehon;Dehon;Leo Dehon;

Summary/Abstract: Umiłowanie Kościoła w duchowości kapłańskiej o. Dehona stanowi jeden z istotnych elementów jego praktycznej realizacji kapłaństwa służebnego w zbawczym dziele Boga. Kościół bowiem, jako nowy lud Boży, z jasno określoną formą, strukturą i zasadą działania – różną od innych wspólnot ludzkich – wskazuje również na siebie jako Mistyczne Ciało Chrystusa i świątynię Ducha Świętego.

  • Issue Year: 13/2004
  • Issue No: 2
  • Page Range: 109-117
  • Page Count: 9
  • Language: Polish