(rep.) Sprawozdanie z uroczystości otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza ślipki, połączonej z VI ogólnopolskim konwersatorium z cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 2016. Cover Image

(spr.) Sprawozdanie z uroczystości otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza ślipki, połączonej z VI ogólnopolskim konwersatorium z cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 2016.
(rep.) Sprawozdanie z uroczystości otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza ślipki, połączonej z VI ogólnopolskim konwersatorium z cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 2016.

Author(s): Andrzej Kobyliński
Subject(s): Philosophy, Ethics / Practical Philosophy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 52/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 170-175
  • Page Count: 6
  • Language: Polish