[rev.] Vittorio Possenti, Nichilismo Giuridico. L’ultima parola?, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2012 Cover Image

[rec.] Vittorio Possenti, Nichilismo Giuridico. L’ultima parola?, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2012
[rev.] Vittorio Possenti, Nichilismo Giuridico. L’ultima parola?, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2012

Author(s): Andrzej Kobyliński
Subject(s): Review
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 50/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 145-153
  • Page Count: 9