Report from a seminar on the heritage of contemporary ethics, AMU, 10.12.2008 Cover Image

Sprawozdanie z międzyuczelnianego seminarium z cyklu "Dziedzictwo współczesnej etyki", UAM, 10.12.2008
Report from a seminar on the heritage of contemporary ethics, AMU, 10.12.2008

Author(s): Andrzej Kobyliński
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 45/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 291-298
  • Page Count: 8
  • Language: Polish