(rep.) Sprawozdanie z VIII Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo Współczesnej Etyki”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2 grudnia 2015 Cover Image

(spr.) Sprawozdanie z VIII Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo Współczesnej Etyki”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2 grudnia 2015
(rep.) Sprawozdanie z VIII Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo Współczesnej Etyki”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2 grudnia 2015

Author(s): Andrzej Kobyliński
Subject(s): Philosophy, Ethics / Practical Philosophy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 52/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 173-178
  • Page Count: 6
  • Language: Polish