Marzena Liedke, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2016, ss. 436 Cover Image

Marzena Liedke, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2016, ss. 436
Marzena Liedke, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2016, ss. 436

Author(s): Bernadetta Manyś
Subject(s): Review, Social history, 16th Century, 17th Century, 18th Century
Published by: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  • Issue Year: 82/2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 153-160
  • Page Count: 8
  • Language: Polish