Postmodern “Weltanschauung” Cover Image

“Weltanschauung”-u postmodern
Postmodern “Weltanschauung”

Author(s): Hans Bertens
Subject(s): Language and Literature Studies, Theory of Literature
Published by: Shtëpia Botuese OM

Summary/Abstract: Qasja ime pluraliste mund të parashihet se do të na prijë drejt një pluralizmi të njëllojtë me atë të Weltanschauung-ut postmodern. A do të jetë e mundur që t’i grupojmë këto pikëpamje brenda një përkufizimi të vetëm me shkallë të lartë abstraksioni, mbetet të shihet. Pluralizmi i strategjisë sime, domosdoshmërisht do të hapë diskutimin për relacionet në mes të Postmodernizmit dhe Modernizmit, përfshirë edhe Avangardën e periudhës moderne: Dadaizmin, Surrealizmin dhe lëvizjet e tjera.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 80-91
  • Page Count: 3
  • Language: Albanian