The Society of Anxiety Cover Image

Društvo tjeskobe
The Society of Anxiety

Author(s): Nemanja Đukić
Subject(s): Social Philosophy, Existentialism, Social development, Health and medicine and law
Published by: Naučno udruženje Sociološki diskurs
Keywords: zdravlje; bolest; medikalizacija; entropija racionalnosti; postmodernost; budućnost; iskustvo; strah; društvo tjeskobe;

Summary/Abstract: Polazeći od analize značenja pojmova zdravlja i bolesti, rad pronalazi društvenu ulogu medicine kao transpoziciju medikalizacije sa kliničkog na društveni nivo egzistencije. Otkrivajući medikalizaciju društvenog života kao jedan od indikatora postmoderne entropije racionalnosti, analiza se usmjerava na difuzni i fluidni strah kao osnovno epohalno iskustvo ljudskog postojanja u novovjekovnoj konstelaciji svijeta čije socijalno uobličenje imenujemo kao društvo tjeskobe.

  • Issue Year: 3/2013
  • Issue No: 5
  • Page Range: 21-31
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian