Sociology and national identity: Is Serbian sociology sick to death? Essay from the phenomenological sociology Cover Image

Социологија и национални идентитет - да ли је српска социологија на смрт болесна? - оглед из феноменолошке социологије
Sociology and national identity: Is Serbian sociology sick to death? Essay from the phenomenological sociology

Author(s): Nemanja Đukić
Subject(s): Sociology, Social Theory, Phenomenology, Politics and Identity
Published by: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
Keywords: sociology; national identity; phenomenological sociology;

Summary/Abstract: Рехабилитација националног идентитета свој почетак мора имати изван досега и опсега појмовног започињања његове деконструкције – да- кле, само на граници оног повијесног тренутка којим је зачета његова европска модернизација. Етаблирањем комунистичког интернационали- зма као вертикалне идентитетске основе наступа гранична ситуација српског националног идентитета - радикалан слом мјеродавности важећег националног самоискуства. Отуда, данас, конзервативизам постмодерне - кога се заправо понајвише прибојавају европеизирани учитељи будућноти, јер исти пружа могућност ванполитичког и ванекономског идентитетског утемељења (које је основни непријатељ отвореног друштва) – значи ни мање ни више него метадискурзивни отклон од простора колонијалне метафизике западног идентитета. Он (овај метадискурзивни отклон) за нас може да оствари свој пуни капацитет еманципативним искораком из дискурзивног простора којим је до сада научно обликована наша будућност таквим (ванповијесним) рехабилитовањем традиције у коме, уоста- лом и почива наша Балканска (есхатолошка) деконструкција пројекта Модерне.

  • Issue Year: 5/2015
  • Issue No: 9
  • Page Range: 125-130
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian