The General Part of the Romanian Criminal Code in a European Vision Cover Image

Partea generală a Codului penal român într-o viziune europeană
The General Part of the Romanian Criminal Code in a European Vision

Author(s): Ion Ifrim
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Editura Academiei Române
Keywords: armonizare; legislaţia Uniunii Europene; Codul penal român; drept penal comparat

Summary/Abstract: Autorul lucrării analizează unele dispoziţii din partea generală a Codului penal în vigoare, pentru a verifica dacă se confirmă şi în ce limite armonizarea cu legislaţia Uniunii Europene ca şi cu legislaţia penală a statelor membre. Totodată, autorul propune legiuitorului român, pe viitor, să procedeze la o evaluare critică a experienţei propriei legislaţii şi chiar a legislaţiilor penale străine şi însuşirea acelor soluţii de reglementare susceptibile să corespundă cu realitatea societăţii noastre.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 322-329
  • Page Count: 7
  • Language: Romanian