UNIQUE PERSONAL REGISTER OF ADOPTION IN FAMILY LAW OF SERBIA Cover Image

ЈЕДИНСТВЕНИ ЛИЧНИ РЕГИСТАР УСВОЈЕЊА У ПОРОДИЧНОМ ЗАКОНУ СРБИЈЕ
UNIQUE PERSONAL REGISTER OF ADOPTION IN FAMILY LAW OF SERBIA

Author(s): Uroš Novaković
Subject(s): Constitutional Law, Civil Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Београду

Summary/Abstract: Нови Породични закон Републике Србије, који је донет маја 2005. године, прописао је оснивање Јединственог личног регистра усвојења (ЈЛРУ) за усвојитеље и усвојенике.2 Основна улога овог регистра је обједињавање података, односно скраћење и упрошћавање поступка усвојења.

  • Issue Year: 55/2007
  • Issue No: 2
  • Page Range: 202-221
  • Page Count: 20
  • Language: Serbian