The role of the social work center and court as holders of public authorities in the procedure of deprivation of capacity to exercise rights in the Republic of Serbia Cover Image

Uloga centra za socijalni rad i suda kao nosilaca javnih ovlašćenja u postupku lišenja poslovne sposobnosti u Republici Srbiji
The role of the social work center and court as holders of public authorities in the procedure of deprivation of capacity to exercise rights in the Republic of Serbia

Author(s): Uroš Novaković
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Capacity to exercise rights; Serbia;

Summary/Abstract: Uloga državnih organa u procesima odlučivanja o pravima građana ima poseban značaj na krivične i parnične postupke gde postoje dve suprotstavljene strane (tužilac i tuženi) i spor o određenom pravu. U postupcima gde ne postoji spor (parnica) povrede individualnih prava putem državnih organa nisu tako česta pojava. Ipak, moguće je i da se povodom spora pred sudom o činjenicama (vanparnični postupak) jave problemi u praksi. Upravo jedan takav postupak gde se odlučuje o činjenicama u vanparničnom postupku, a koji ima nemerljiv značaj za osnovna prava svake osobe, jeste postupak lišenja poslovne sposobnosti. Ovde ću ukazati na izvesne nesaglasnosti koje se javljaju u Republici Srbiji u postupanju državnih organa, pre svega centra za socijalni rad, u jednom krajnje osetljivom postupku koji se vodi povodom gubitka osnovnih prava određene osobe – kao što je lišenje poslovne sposobnosti.

  • Issue Year: 6/2015
  • Issue No: 21
  • Page Range: 67-77
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian