The Research on Sustainable Development in Lithuanian Organizations Cover Image

Darnaus vystymosi tyrimas lietuvos organizacijose
The Research on Sustainable Development in Lithuanian Organizations

Author(s): Jurgita Paužuolienė, Ligita Šimanskienė
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: sustainable development; organization; darnus vystymasis; organizacija

Summary/Abstract: Straipsnyje analizuojama darnaus vystymosi koncepcija organizacijos lygmenyje. Remiantis analizuojama teorine medžiaga atliktas tyrimas Lietuvos organizacijose, siekiant įvertinti darbuotojų nuomonę apie tris darnaus vystymosi pamatinius komponentus. The article analyses the conception of sustainable development in organizations. There was performed research in Lithuanian organizations seeking to evaluate the employees’ opinion about three sustainable development components.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 58
  • Page Range: 119-132
  • Page Count: 14
  • Language: Lithuanian