COMMUNICATION‘S SIGNIFICANCE TO ORGANIZATIONAL CULTURE Cover Image

KOMUNIKACIJOS REIKŠMĖ ORGANIZACINĖJE KULTŪROJE
COMMUNICATION‘S SIGNIFICANCE TO ORGANIZATIONAL CULTURE

Author(s): Jurgita Paužuolienė, Kęstutis Trakšelys
Subject(s): Social Sciences
Published by: Lietuvos verslo kolegija
Keywords: komunikacija; organizacinė kultūra; valdymas; vertybės; procesas.

Summary/Abstract: Straipsnyje analizuojama komunikacijos reikšmė organizacinei kultūrai. Organizacinę kultūrą atspindi organizacijoje esamos tradicijos, ritualai, simboliai, herojai, kultūrinių ryšių tinklas, per tai ir pasireiškia bendravimo ryšiai organizacijoje. Organizacinės kultūros atsiradimas iš dalies kyla iš organizacijos steigėjų. Šie žmonės dažnai turi daug energijos, pasižymi stipriomis vertybėmis ir aišku įsivaizdavimu, kaip organizacija turi dirbti. Kadangi jie organizacijoje atsiranda pirmi, tai ,,vaidina“ pagrindinį vaidmenį pirminio personalo samdoje, jų požiūriai ir vertybės labai greitai persiduoda naujiems tarnautojams. Taip jų požiūriai, elgsena, mąstysena ir kt. tampa bendrai priimtini organizacijai, tai ir apibrėžia organizacinės kultūros esmę. Žinoma be tinkamo mokėjimo bendrauti su žmonėmis daugelis organizacijos vertybių netektų prasmės. Etiškas vadovų elgesys su pavaldiniais skatina jų atsidavimą organizacijai. Mokėjimas bendrauti su žmonėmis yra vienas iš esminių organizacijos bruožų, tai padeda ne tik tinkamai kurti organizacinę kultūra, taip pat ją ir stiprina tai padeda organizacijai išlaikyti personalą. Straipsnyje apibrėžiamas organizacinės kultūros vaidmuo organizacijos valdyme, pateikiamas autorių sudarytas modelis, parodantis organizacinės kultūros įtaką valdymo procesui, tai padeda geriau suprasti organizacinę kultūrą ir kaip ši kultūra gali veikti organizacijos valdymą. Apibūdinama komunikacijos sąvoka bei komunikacijos reikšmė organizacinėje kultūroje, pateikiamas autorių sudarytas paveikslėlis, kuriame parodytas komunikacijos procesas bei kaip organizacinė kultūra veikia šį procesą. Atliktas tyrimas mokslo įstaigoje, kuris leidžia įvertinti komunikacijos reikšmę organizacinei kultūrai.

  • Issue Year: 15/2009
  • Issue No: 2
  • Page Count: 1
  • Language: Lithuanian