Value-Capturing Mechanisms in Business Model of Public Benefit Organisations Cover Image

Mechanizmy przechwytywania wartości w modelu biznesu organizacji pożytku publicznego
Value-Capturing Mechanisms in Business Model of Public Benefit Organisations

Author(s): Marian Oliński, Piotr Szamrowski
Subject(s): Economy, National Economy, Business Economy / Management, Public Finances, Marketing / Advertising
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: organizacja pożytku publicznego; model biznesu; przechwytywanie wartości

Summary/Abstract: Organizacje pożytku publicznego (OPP), podobnie jak przedsiębiorstwa, działają według określonych modeli biznesu. Jednym z ich podstawowych elementów składowych (obok tworzenia wartości dla interesariuszy), jest przechwytywanie wartości na rzecz organizacji. Celem niniejszego artykułu badawczego była identyfikacja mechanizmów przechwytywania wartości wśród największych (podwzględem przychodów), polskich OPP. Materiał badawczy stanowiły obowiązkowe sprawozdania finansowe i merytoryczne OPP oraz witryny internetowe tych organizacji. OPP stosują rozmaite mechanizmy przechwytywania wartości w trakcie swej działalności (wśród 100 największych pod względem przychodów organizacji, zidentyfikowano łącznie 26 różnych mechanizmów). Jak wykazały badania, ich dywersyfikacja sprzyja osiąganiu lepszych wyników, biorąc pod uwagę łączną wysokość uzyskiwanych przychodów.

  • Issue Year: 370/2017
  • Issue No: 5
  • Page Range: 309-318
  • Page Count: 10
  • Language: Polish