THE WEST AND THE MUSLIM WORLD: RECIPROCAL PREFIGURES Cover Image

ZAPAD I MUSLIMANSKI SVIJET: UZAJAMNE PREDODŽBE
THE WEST AND THE MUSLIM WORLD: RECIPROCAL PREFIGURES

Author(s): Basem Ezbidi, Jawhar Hassan, Salwa Bakr, Mazhar Zaidi, Fikret Karčić, Hanan Kassab-Hassan
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Summary/Abstract: Pogrešna shvatanja, stereotipi i klišei u zapadnim medijima, kulturi i politici značajno formiraju trenutnu sliku islama i muslimana na Zapadu. Ova pojava nije ništa novo. Njeni korijeni potiču još iz srednjovjekovnih i kolonijalnih vremena, kad su iskrivljene predstave o islamu korištene da se muslimani demoniziraju i opravda osvajanje njihovih zemalja. Karikature i evropska štampa iz 18., 19. i 20. stoljeća ilustriraju ovu pojavu u kontekstu njenog suočavanja sa “istočnim pitanjem”. Razvoj savremenih medija dao je nove metode i novu snagu širenju iskrivljenih predstava o islamu i muslimanima.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 36
  • Page Range: 36-42
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian