Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Raport z badań Cover Image

Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Raport z badań
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Raport z badań

Author(s): Teresa Zbyrad
Subject(s): Social Sciences
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 35/2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 186-199
  • Page Count: 14
  • Language: Polish