Miįlošas ir / and Milašius Cover Image

Mi̇̀lošas ar / ir Milãšius
Miįlošas ir / and Milašius

Author(s): Jonas Palionis
Subject(s): Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Baltic Languages, Sociology of Culture
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas

Summary/Abstract: Neperseniausiai minėjome žymaus iš Lietuvos kilusio poeto, eseisto, vertėjo, Nobelio premijos laureato Česlovo Milašiaus (Milošo) 100-ąsias gimimo metines. Lietuvos radijuje, televizijoje, periodinėje spaudoje jo pavardė dabar paprastai vartojama forma Milošas. Šitokia šiek tiek sulietuvinta forma ji randama taip pat 2011 m. išleistoje Viktorijos Daujotytės ir Mindaugo Kvietkausko knygoje Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai. Tačiau prieškario nepriklausomoje Lietuvoje šis įžymus rašytojas ir kultūros veikėjas kartais buvo vadinamas ir Milãšiumi. Ir tai ne atsitiktinis dalykas ir ne kalbininkų pastangomis šitaip sulietuvinta jo pavardė. Kaip matyti iš Lietuvių pavardžių žodyno (toliau – LPŽ) (LPŽ II 237), forma Milãšius labai paplitusi žemaičių ir rytų aukštaičių tarmėse (žodyne iš viso užfiksuoti net 44 atvejai!). Tai duoda pagrindo manyti, kad ši pavardė gali būti lietuviškos kilmės ir susijusi su lietuvišku žodžiu mulas ‘storas vilnonis namų darbo audeklas’, turinčiu ir perkeltinę reikšmę ‘nerangus žmogus, tinginys’ (LKŽ VIII 184–185). Tokią prielaidą remtų ypač pastaroji perkeltinė reikšmė, fiksuota Garliavos, Geistarų, Pajavonio, Virbalio apylinkėse, t. y . vakarų aukštaičių šnektose (LKŽ VIII 184–185), ypač jeigu būtų atsiradusi senaisiais laikais.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 72
  • Page Range: 257-260
  • Page Count: 4
  • Language: Lithuanian