Communicating Values for Customer on the Example of Cultural Services – Results of Empirical Research Cover Image

Komunikowanie wartości dla klienta na przykładzie usług kulturalnych – wyniki badań empirycznych
Communicating Values for Customer on the Example of Cultural Services – Results of Empirical Research

Author(s): Violetta Krawiec, Kamila Szymańska
Subject(s): Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: wartość dla klienta; narzędzia komunikacji; instytucje kulturalne

Summary/Abstract: Celem artykułu jest ukazanie sposobów komunikowania wartości opracowanych dla klientów instytucji kulturalnych z uwzględnieniem narzędzi komunikacji marketingowej. Zaprezentowane w artykule badania zostały przeprowadzone napróbie badawczej liczącej 927 widzów oraz 30 menadżerów polskich teatrów i filharmonii. Wyniki badań stanowią wyłącznie cześć prowadzonych badań w ramach projektu badawczego realizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Marketingu w latach 2015-2017.

  • Issue Year: 369/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 122-131
  • Page Count: 10
  • Language: Polish