Reviews and Comments Cover Image

Przeglądy i komentarze
Reviews and Comments

Author(s): Józef Szocki, Marta Małkus, Maria Rutowska, Witold Marcoń, Kamila Szymańska
Subject(s): Review
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Marta Małkus, Kamila Szymańska, Ziemia Wschowska na pograniczu (Discovering terrae Vschovensis) Józef Szocki, O ojczyźnie lokalnej (na przykładzie „Zeszytów Obornik Śląskich”) ( On the Local Homeland (On the Example of „Zeszyty Obornik Śląskich”) Maria Rutowska, Archiwum II Wojny Światowej Instytutu Zachodniego (The Archive of World War II in the Institute for Western Affairs) Witold Marcoń, Jan Kotas w Sejmie Śląskim (Jan Kotas in the Silesian Parliament)

  • Issue Year: 341/2012
  • Issue No: 01
  • Page Range: 213-238
  • Page Count: 26
  • Language: Polish