Geomorphology and spatial planning Cover Image

Geomorfologija in prostorsko planiranje
Geomorphology and spatial planning

Author(s): Matija Zorn, Blaž Komac
Subject(s): Social Sciences
Published by: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Keywords: geomorfologija; urejanje prostora; naravne nesreče; zemeljski plaz; skalni podor; poplave; Slovenija

Summary/Abstract: V članku predstavljamo uporabnost geomorfološkega znanja za preventivo pred nekaterimi naravnimi nesrečami, ki jih imenujemo tudi geomorfološke nesreče. Opisujemo domače in tuje izkušnje pri aplikaciji tovrstnega geomorfološkega znanja. Znano je, da razmerje med sredstvi, vloženimi v sanacijo zemeljskih plazov, in prihranki zaradi preventive ponekod znaša od 1:10 do celo 1:2000. Uporaba geomorfološkega znanja in ustreznih kartografskih podlag pri prostorskem planiranju je v Sloveniji sicer opredeljena v zakonodaji, a se ne izvaja dosledno. Naročnikom (občinam) in izvajalcem (izdelovalcem planov) v prispevku predlagamo, da pri načrtovanju razvoja prostora bolj upoštevajo geomorfne procese in značilnosti reliefa.

  • Issue Year: 17/2006
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 66-72
  • Page Count: 7
  • Language: Slovenian