Teacher “Entangled” in the System Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski (red.), 
Wyzwania szkolnej codzienności, 
Akademia Ignatianum w Krakowie, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 260 Cover Image

Nauczyciel „uwikłany” w system Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski (red.), Wyzwania szkolnej codzienności, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 260
Teacher “Entangled” in the System Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski (red.), Wyzwania szkolnej codzienności, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 260

Author(s): Paulina Koperna
Subject(s): Social Sciences, Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • Issue Year: 20/2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 199-205
  • Page Count: 7
  • Language: Polish