Not only the front of the statue. How to live the liturgical memorial of Bl. John Paul II? Cover Image
  • Price 4.90 €

Nie tylko przed figurą. Jak przeżywać liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II?
Not only the front of the statue. How to live the liturgical memorial of Bl. John Paul II?

Author(s): Andrzej Draguła
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: Jak czcić dawnych świętych – nawet się specjalnie nie zastawiamy, dziedzicząc formy z przeszłości. Z wieloma nowymi świętymi też nie ma zbyt wielkiego problemu, każdy z nich ma swoją specyfikę i określony charyzmat, które w sposób naturalny ukierunkowują kult. Wystarczy przywołać hasła, które ich identyfikują. Wiadomo: św. Faustyna – „sekretarka Bożego Miłosierdzia”, św. Brat Albert – „dobry jak chleb”, bł. Jerzy Popiełuszko – „Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj”. Świętość każdego z nich da się – mniej lub bardziej – „zwinąć” do jednej, mocnej idei.

  • Issue Year: LIV/2011
  • Issue No: 636
  • Page Range: 27-34
  • Page Count: 8
  • Language: Polish