Reviews Cover Image

Prikazi
Reviews

Author(s): Omer Hamzić, Izet Šabotić, Eli Tauber, Zenita Fazlić, Saneta Adrović, Amer Maslo, Alma Hasukić, Safet Berbić, Fatima Bećarević
Subject(s): Jewish studies, Archiving, Political history, Recent History (1900 till today), Novel, 19th Century, WW II and following years (1940 - 1949), The Ottoman Empire, Obituary
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o

Summary/Abstract: Omer Hamzić - Adnan Jahić, Vrijeme izazova, Bošnjaci u prvoj polovini 20. Vijeka, Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo, 2014.; Izet Šabotić - Prof. dr. Senahid Hadžić, Bosna i Hercegovina u vrijeme pojave (veliko)nacionalnih ideja, JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona; Eli Tauber - Benjamina Londrc, Pravni položaj jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine, Izdavačka kuća “Monos” Gračanica i Udruženje “Hagada”, Sarajevo, 2016.; Zenita Fazlić, Saneta Adrović - Ddr. Azem Kožar, Edicija “Arhivistika u teoriji i praksi” (knjiga 1, 2, 3 i 4), Arhiv Tuzlanskog kantona, Društvo arhivskih zaposlenika TK i Društva historičara, Tuzla, 1995, 2005, 2011. i 2016.; Amer Maslo - Irena R. Cvijanović (ur.), Spomenica dr. Tibora Živkovića, Istorijski institut Beograd, Beograd, 2016, 377 str.; Alma Hasukić - Halid Kadrić, Kobno Raspuće (historijski roman), “Bosanska riječ”, Sarajevo 2015.; Safet Berbić - Senahid Kahrimanović, Kuća moje majke (roman), Bosanski kulturni centar Gračanica, 2016.; Fatima Bećarević - Sabina Hodžić Mehmedović “Mom srebreničkom heroju”, Fondacija “F.H. …i ja sam iz Srebrenice” Sarajevo, 2016.; Safet Berbić - Andrej Nikolaidis, Mađarska rečenica (roman), Buybook Sarajevo i OKF Cetinje 2016.;

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 43
  • Page Range: 133-160
  • Page Count: 28
  • Language: Bosnian