REVIEW Cover Image

OSVRTI, RECENZIJE, PRIKAZI
REVIEW

Author(s): Mate Penava, Mate Buntić, Šimun Musa, Dijana Pinjuh, Ivica Musić, Andrea Sapunar Knežević
Subject(s): Review
Published by: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Summary/Abstract: Šimun Musa - Mirko Marjanović, vlastelin duha i plemić reda književnoga (U povodu sedamdeset godina života) Andrea Sapunar Knežević - Kanavelićev dramski prvijenac konačno pred čitateljima (Hrvojka Mihanović-Salopek – Vinicije B. Lupis, Doprinos Petra Kanavelića hrvatskoj pasionskoj baštini, Ogranak Matice hrvatske Split, Split, 2009.) Dijana Pinjuh - Ratna zbivanja u Dalmaciji, Hrvatskoj i Bosni od 1514. do 1769. (Gašpar Vinjalić, Kratki povijesni i kronološki pregled zbivanja koja su se dogodila Slavenima u Dalmaciji, Hrvatskoj i Bosni 1514.-1769., Književni krug, Split, 2010., 287 str.) Mate Buntić - Pokušaj odgovora na temeljna egzistencijalna pitanja (Ivica Musić, Može li transcendentni Bog biti osoba: Stjepan Zimmermann nasuprot Karlu Jaspersu, Matica hrvatska Široki Brijeg, 2010., 230 str.) Mate Penava - Racionalnost hipoteze o Bogu (Keitha Ward, Zašto gotovo sigurno ima Boga, prev. Miroslav Fridl, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, siječanj 2010., 218 str.) Ivica Musić - Razgolićenje liberanoga racionalizma (Terry Eagleton, Razum, vjera i revolucija: Refleksije o raspravi oko Boga, prev. Dinko Telećan, Naklada Ljevak, Zagreb, ožujak 2010., 181 str.) Ivica Musić - Ideal filozofske smrti (Simon Critchley, Knjiga mrtvih filozofa, prev. Tonči Valentić, Naklada Ljevak, Zagreb, svibanj 2010., 350 str.)

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 6
  • Page Range: 395-429
  • Page Count: 35
  • Language: Croatian