Editorial Cover Image

Urednikova riječ
Editorial

Author(s): Šimun Musa
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Summary/Abstract: Kako se posljednjih godina na Sveučilištu u Mostaru, odnosno na bivšem Pedagoškom fakultetu, osniva sve više studija humanističkih znanosti (uz postojeću anglistiku, kroatistiku, germanistiku i povijest, uvode se studiji latinskoga jezika i rimske književnosti, filozofije, arheologije, povijesti umjetnosti), javila se potreba da se spomenute humanističke znanosti, uvrštene u zajedničke planove i programe s drugim znanostima u okviru fakulteta, razvrstaju na posebne skupine zbog niza organizacijskih, znanstveno-teorijskih, pedagoško-metodičkih i praktičnih razloga, pa se, sukladno tomu, Pedagoški fakultet preustrojava u Filozofski fakultet i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, koji je također doživio određena studijska proširenja.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 7-8
  • Page Count: 2
  • Language: Croatian