REVIEWS Cover Image

PRIKAZI I OSVRTI
REVIEWS

Author(s): Šimun Musa, Ivica Musić, Divna Mrdeža Antonina
Subject(s): Review
Published by: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Summary/Abstract: Šimun MUSA - Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže Divna MRDEŽA ANTONINA - Fešta puli barba Martina Ivica MUSIĆ - Etika – postavke i teorije Ivica MUSIĆ - Bosanska i hercegovačka vinogradarska baština (1800.-1878.) s uvodnim pogledom na bitna razvojna obilježja od završnih desetljeća XV. do konca XVIII. stoljeća

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 355-374
  • Page Count: 20
  • Language: Croatian