Brief notices Cover Image

Správy, referáty
Brief notices

Author(s): Zdislava Dvorščáková, Ján Golian, Peter Zmátlo
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Brief notice

Summary/Abstract: Správa o odbornom seminári Stanovci v slovenskej kultúre a politike, Filozofická fakulta KU, Ružomberok, 27. apríl 2011, Slovenská republika Správa z medzinárodnej konferencie doktorandov Changes in Central Europe since the Middle of the 18th Century to Present [Zmeny v strednej Európe od polovice 18. storočia do súčasnosti]. Filozofická fakulta Ostravskej univerzity, Ostrava, 22. máj 2011, Česká republika Správa o kultúrnom podujatí a seminári venovanom životu a dielu Dr. Jozefa Staška, Kultúrny dom Sedliacka Dubová, Sedliacka Dubová, 4. jún 2011, Slovenská republika

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 337-343
  • Page Count: 7
  • Language: Slovak