Archives and church libraries in Polish publications. Bibliography Cover Image

Archiwa i biblioteki kościelne w publikacjach polskich. Bibliografia
Archives and church libraries in Polish publications. Bibliography

Author(s): Małgorzata Janiak, Kryzstyna Bednarska-Ruszajowa
Subject(s): Bibliography, Archiving
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Archiwa i biblioteki kościelne zawierają lub zawierały nieprzebrane bogactwo kultury narodowej w postaci dzieł naukowych, literackich, książki religijnej, druków urzędowych itp. a także przechowują, lub przechowywały dokumenty o znaczeniu światowym. Instytucje te były opisywane i analizowane w licznych pracach, rejestrowanych przez bibliografów.

  • Issue Year: 1997
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 78-172
  • Page Count: 95
  • Language: Polish