Internet - 3 basic aspects of networking Cover Image

INTERNET: 3 podstawowe aspekty sieci
Internet - 3 basic aspects of networking

Author(s): Małgorzata Janiak
Subject(s): ICT Information and Communications Technologies
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Internet1 (skrót od internetwork - „międzysieci” czy też „sieci sieci”) to ogólnoświatowa, ogólnodostępna sieć komputerów komunikujących się ze sobą, wykorzystujących protokół TCP/IP2. Wg oficjalnego dokumentu RFC3 1463 na Internet składają się 3 podstawowe elementy: 1. sieci oparte o protokół TCP/IP, połączone ze sobą 2. zbiór zasobów znajdujących się w tej sieci 3. społeczność, która używa i rozwija sieć.

  • Issue Year: 2003
  • Issue No: 16-17
  • Page Range: 150-174
  • Page Count: 25
  • Language: Polish