Archives and church libraries in Polish publications: bibliography materials continued Cover Image

Archiwa i biblioteki kościelne w publikacjach polskich: materiałów do bibliografii ciąg dalszy
Archives and church libraries in Polish publications: bibliography materials continued

Author(s): Małgorzata Janiak, Kryzstyna Bednarska-Ruszajowa
Subject(s): Bibliography
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Pierwsza część bibliografii zamieszczona w numerze 1-2 „Fides” z 1997 r. (s. 78-172) obejmowała druki wydane w l. 1788-1997. Obecna uzupełnia ten zbiór o publikacje nie uwzględnione wcześniej, szczególnie o archiwach oraz rejestruje wydawnictwa nowsze. Do prac już uwzględnionych w części pierwszej zostały obecnie dodane nie odnotowane tamże recenzje. W takiej sytuacji powtórzony jest cały opis bibliograficzny recenzowanej pozycji i podany jej numer z części pierwszej. Autorki pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powiększenia bibliografii.

  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 1
  • Page Range: 7-67
  • Page Count: 61
  • Language: Polish