THE PARISH LIBRARY IN TRZCIANKA IS NOT ONLY BOOKS Cover Image

BIBLIOTEKA PARAFIALNA W TRZCIANCE TO NIE TYLKO KSIĄŻKI
THE PARISH LIBRARY IN TRZCIANKA IS NOT ONLY BOOKS

Author(s): Edwin Klessa
Subject(s): Christian Theology and Religion, Library operations and management, Cultural Essay
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Biblioteka Parafi alna w Trzciance od początku swego istnienia stara się pełnić rolę ośrodka kulturalnego działającego przy parafi i pw. św. Jana Chrzciciela. Od dwudziestu dziewięciu lat organizuje m.in. Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, współpracując z innymi placówkami kulturalnymi w mieście.

  • Issue Year: 19/2013
  • Issue No: 36 (1)
  • Page Range: 197-201
  • Page Count: 5
  • Language: Polish