SIBERIA - IN THE FOOTSTEPS OF POLISH DEPORTEES, FOREIGN CULTURES AND RELIGIONS Cover Image

SYBERIA - ŚLADAMI POLSKICH ZESŁAŃCÓW, OBCYCH KULTUR I RELIGII
SIBERIA - IN THE FOOTSTEPS OF POLISH DEPORTEES, FOREIGN CULTURES AND RELIGIONS

Author(s): Edwin Klessa
Subject(s): Sociology of Culture, Cultural Essay, Sociology of Religion
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Jak co roku Biblioteka Parafi alna w Trzciance zorganizowała w dniach 18 lipca – 4 sierpnia 2013 roku kolejną wyprawę. Tym razem wybraliśmy Kolej Transsyberyjską oraz zwiedzanie Moskwy, Nowosybirska, Irkucka, jeziora Bajkał, Ułan Ude i Ułan Bator. Chętnych było więcej, lecz ze względów praktycznych utworzono czteroosobowy zespół, w skład którego weszli: Edwin Klessa, Albina Szczudło, Jadwiga Witkowska – z Biblioteki Parafi alnej w Trzciance, oraz Przemysław Olęderek z Poznania.

  • Issue Year: 20/2014
  • Issue No: 39 (2)
  • Page Range: 185-191
  • Page Count: 7
  • Language: Polish