THE COOPERATION BETWEEN THE PARISH LIBRARY IN TRZCIANKA WITH THE LIBRARY OF MAJOR SEMINARY IN KOSZALIN Cover Image

WSPÓŁPRACA BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ W TRZCIANCE Z BIBLIOTEKĄ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W KOSZALINIE
THE COOPERATION BETWEEN THE PARISH LIBRARY IN TRZCIANKA WITH THE LIBRARY OF MAJOR SEMINARY IN KOSZALIN

Author(s): Edwin Klessa
Subject(s): Conference Report
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Przynależność obu bibliotek do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES oraz fakt funkcjonowania w tej samej koszalińsko-kołobrzeskiej diecezji niewątpliwie sprzyjały nawiązaniu ściślejszej współpracy Biblioteki Parafi alnej w Trzciance i Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy współpraca ta przejawiała się w kilku dziedzinach.

  • Issue Year: 20/2014
  • Issue No: 39 (2)
  • Page Range: 253-254
  • Page Count: 2
  • Language: Polish