DISCURSIVE TRANSFORMATION OF WELFARE CONCEPT Cover Image

ДИСКУРЗИВНО ТРАНСФОРМИСАЊЕ КОНЦЕПТА БЛАГОСТАЊА
DISCURSIVE TRANSFORMATION OF WELFARE CONCEPT

Author(s): Ljubiša Despotović, Đorđe Stojanović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: благостање; држава благостања; висока модерност; Ентони Гиденс (Anthony Giddens); постмодерност; социјална политика; социјални рад

Summary/Abstract: Рад се бави компаративном анализом модернистичке, позно-модернистичке и постмодернистичке парадигме благостања. У том смислу први део рада, се бави општим концептуалним профилисањем концепта благостања, државе благостања и, консеквентно, политике благостања. Следећи део се бави позно-модернистичком политиком ризика и његовим утицајем на реформулисање државе благостања у државу социјалног инвестирања. Финални део пропитује постмодерно инсистирање на релевантности политике идентита у деконструисању онога што се може означити као мета – наратив благостања.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 11-34
  • Page Count: 24
  • Language: Serbian