RESTORATIVE APPROACH TO CONFLICTS IN SERBIA Cover Image

РЕСТОРАТИВНИ ПРИСТУП КОНФЛИКТИМА У СРБИЈИ
RESTORATIVE APPROACH TO CONFLICTS IN SERBIA

Author(s): Vera Despotović, Đorđe Stojanović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: конфликти; ресторативна правда; ретрибутивна правда; медијација; кривично право; инстутуције; Србија

Summary/Abstract: Ресторативни приступ конфликтима почиње да се развија седамдесетих година 20 века као одговор на критику традиционалних модела кривичног права и решавања конфликата. Од тада су развијани различити програми, вођене су многобројне кампање, измењено је кривично законодавство у које су инкорпорирани принципи ресторативних приступа, међутим ресторативни приступи у решавању конфликата у Србији још увек су недовољно развијени. Овај рад има за циљ да се кроз компарацију најчешћих одговора на конфликте и приказ основних принципа ресторативног приступа омогући боље разумевање овог конепта и праксе која из њега произилази, а која може да буде веома корисна у одговору на учестале конфликте у српском друштву.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 145-162
  • Page Count: 18
  • Language: Serbian