PERCEPTION OF OTHERNESS AS A POLITICAL ENEMY: ANTISEMITISM IN CROATIA IN THE PRESS OF THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY Cover Image

ПЕРЦЕПЦИЈА ДРУГОСТИ КАO ПОЛИТИЧКОГ НЕПРИЈАТЕЉА – АМТИСЕМИТИЗАМ У ХРВАТСКОЈ ШТАМПИ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА
PERCEPTION OF OTHERNESS AS A POLITICAL ENEMY: ANTISEMITISM IN CROATIA IN THE PRESS OF THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY

Author(s): Darko Gavrilović, Ljubiša Despotović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: непријатељ; антисемитизам; национализам; идеологија; пропаганда; усташтво

Summary/Abstract: Предмет анализе рада је испитивање феномена непријатеља код хрватских националиста у првој половини 20. века као једног од најзначајнијих питања за усташко поимање консолидације хрватског идентитета у екстерном и интерном функционисању Независне државе Хрватске. Циљ рада је да прикажемо развој антисемитизма међу хрватским политичарима од непријатеља хрватства до „смртног непријатеља“ свих Хрвата. Овај идеациони развој дефинише политичко поље у којем су се дешавала насиља, масовни прогони и геноцид. На жалост, анализа и закљуци не гарантују нестанак антисемитизма у будућности на простору Хрватске.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 239-256
  • Page Count: 18
  • Language: Serbian