MEDIA REPORTING DURING ELECTION CAMPAIGN: THE PARLIAMENTARY ELECTIONS IN SERBIA IN 2014 Cover Image

МЕДИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ ТОКОМ ПРЕДИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ: ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2014. ГОДИНЕ
MEDIA REPORTING DURING ELECTION CAMPAIGN: THE PARLIAMENTARY ELECTIONS IN SERBIA IN 2014

Author(s): Miša Stojadinović, Adrijana Grmuša
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: медији; дневне новине; предизборна кампања; ванредни парламентарни избори; политичке партије; Србија

Summary/Abstract: Медији чине важан елеменат савременог демократског друштва. Они имају ту моћ да обликују савремено друштво и да утичу на све аспекте друштвеног живота. Значај медија се огледа у томе што они представљају главни извор информисања грађана. Њихова улога је нарочито видљива за време предизборне кампање, када медији постају значајно средство помоћу кога политичке партије теже да привуку што већи број гласова. Аутори у овом раду анализирају начин на који су дневне новине извештавале за време предизборне кампање за ванредне парламентарне изборе у Србији 2014. године, фокусирајући се том приликом пре свега на значај који су медији придавале различитим темама. Главне методе које аутори користе у овом раду су метод анализе садржаја и компаративни метод.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 317-330
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian