POLITICAL VIOLENCE AND DEMOCRACY IN THE CONTEXT OF NEOIMPERIAL AMBITION OF GREAT POWERS Cover Image

ПОЛИТИЧКО НАСИЉЕ И ДЕМОКРАТИЈА У КОНТЕКСТУ НЕОИМПЕРИЈАЛНИХ АМБИЦИЈА ВЕЛИКИХ СИЛА
POLITICAL VIOLENCE AND DEMOCRACY IN THE CONTEXT OF NEOIMPERIAL AMBITION OF GREAT POWERS

Author(s): Miša Stojadinović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: политичко насиље; држава; демократија; велике силе; неоимперијализам; неолиберализам; савремено друштво

Summary/Abstract: Политичко насиље представља један од најзначајних изазова развоју демократије кроз читаву људску историју. Развој савременог демократског друштва није, нажалост, уједно значио и крај политичком насељу, већ је уједно дошло и до развоја механизама којима се политичко насиље оправдава у циљу демократизације друштва. Имајући ово у виду у овом раду се критички преиспитује однос између политике и насиља у савременом друштву, при чему се уједно анализира и опасност од злоупотребе политичког насиља у циљу остваривања неоимперијалних амбиција великих сила. Основне методе које се том приликом користе у раду су метод анализе садржаја и компаративни метод.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 199-213
  • Page Count: 15