POLITICAL MYTHS AS FORM OF SOCIAL AND POLITICAL ALIENATION Cover Image

ПОЛИТИЧКИ МИТ КАО ОБЛИК ДРУШТВЕНОГ И ПОЛИТИЧКОГ ОТУЂЕЊА
POLITICAL MYTHS AS FORM OF SOCIAL AND POLITICAL ALIENATION

Author(s): Miša Stojadinović, Miodrag Gordić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: мит; политички мит; друштвено и политичко отуђење; демократија

Summary/Abstract: Проучавање митолошког у сфери политике представља веома значајно поље истраживања. Аутори у овом раду анализирају политички мит као један од веома моћних извора друштвеног и политичког отуђења човека у савременом друштву. Поред позитивних функција политички митови се често злоупотребљавају ради постизања одређених циљева. Њихова снага се огледа у томе што политички митови не само да могу да сакрију одређене ствари, већ могу истовремено и да их мистификују, учинивши их на тај начин допадљивим ширем јавном мњењу. Како би указали на овај проблем аутори су рад поделили на три дела. У првом делу рада аутори анализирају снагу мита у савременом друштву. У другом делу се преиспитују негативни аспекти политичког мита, док у трећем делу рада аутори говоре о неолибералном отуђењу човека у савременом друштву.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 51-65
  • Page Count: 15
  • Language: Serbian