Response to a question Cover Image

Odpowiedź na pytanie
Response to a question

Author(s): Michel Foucault
Contributor(s): Aleksandra Charędziak (Translator), Krzysztof Matuszewski (Translator)
Subject(s): Structuralism and Post-Structuralism, Social Theory
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Keywords: archeology of knowledge; discourse; discontinuity; discursive event; episteme; transformations; progressive politics;

Summary/Abstract: Prezentowany artykuł Michela Foucaulta został opublikowany w 1963 roku. Foucault rozwija w nim koncepcję archeologii wiedzy – metody analizy historycznych dyskursów, którą zaprezentuje w sześć lat później w książce o tym właśnie tytule. Artykuł powstał na kanwie pytania wybranego przez autora spośród zadanych mu przez redakcję „Esprit”, które dotyczyło możliwości pojęciowego opracowania przymusu systemu dyskursywnego przy jednoczesnym zaakcentowaniu nieciągłości w jego obrębie a tym samym możliwości twórczego działania w historii ducha. A także, czy tak sformułowana aporia zakładałaby z konieczności zgodę na przymus systemu lub afirmację siły zdolnej do przekształcenia go za pomocą zewnętrznej przemocy? Tekst jest wprawką do sformułowania dojrzałej teorii dyskursu, rodzajem autoanalizy, która pozwala Foucaultowi powiązać własną metodę historyczną z „progresywistyczną polityką” myśli i rozwiązać w ten sposób dylemat pełnej determinacji i wolnego sprawstwa obecny w rozważaniach wielu strukturalistów.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 22
  • Page Range: 22-44
  • Page Count: 23
  • Language: Polish