The Hermeneutic of the Subject Cover Image

HERMENEUTIKA SUBJEKTA
The Hermeneutic of the Subject

Author(s): Michel Foucault
Subject(s): Philosophy
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Ovogodišnji kurs je bio posvećen nastajanju teme o hermeneutici sopstva. Cilj kursa nije bio samo da ovu temu razmotrimo u teorijskim formulacijama, već i da je analiziramo u odnosu na niz praksi koje su u klasičnoj i poznoj antici bile veoma važne. Te prakse su bile vezane za ono što se na grčkom obično nazivalo epimeleia heautou, a na latinskom cura sui. To načelo po kome čovek treba da „bavi sobom“, da se „brine o sebi“, nesumnjivo je postalo nejasno pod uticajem pojma gnōthi seauton. Ipak, mora se imati u vidu da je pravilo o spoznavanju sebe – koje kazuje kako bi valjalo poznavati sebe samog – često bilo povezivano sa temom brige, staranja o sebi. Tokom čitave antičke kulture lako je naći dokaz o važnosti koja je pridavana „brizi za sebe“ i njenoj povezanosti sa temom o spoznaji sebe.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 463
  • Page Range: 55-63
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian