Technologies of the Self Cover Image

TEHNOLOGIJE SOPSTVA
Technologies of the Self

Author(s): Michel Foucault
Subject(s): Philosophy
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Kada sam počeo da izučavam pravila, dužnosti, ograničenja i zabrane u vezi sa seksualnošću, nisu me prosto zanimali samo činovi koji su bili dopušteni ili zabranjeni, nego iskazana osećanja, misli, želje koje je neko mogao da iskusi, nagoni da se u sebi traži kakav skriveni osećaj, svaki pokret duše, želja skrivena iza varljivih formi. Postoji bitna razlika između zabrana u vezi sa seksualnošću i drugih oblika zabrana. Za razliku od drugih zabrana, seksualne zabrane se neprestano dovode u vezu sa obavezom kazivanja istine o sebi.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 463
  • Page Range: 70-87
  • Page Count: 18
  • Language: Serbian