Review:  Halina Bartwicka: Ze studiów konfrontatywno-przekładowych nad językiem polskim i rosyjskim. Warszawa: Wydawnictwo Takt 2006, 125 s. Cover Image

Recenzja: Halina Bartwicka: Ze studiów konfrontatywno-przekładowych nad językiem polskim i rosyjskim. Warszawa: Wydawnictwo Takt 2006, 125 s.
Review: Halina Bartwicka: Ze studiów konfrontatywno-przekładowych nad językiem polskim i rosyjskim. Warszawa: Wydawnictwo Takt 2006, 125 s.

Author(s): Joanna Darda-Gramatyka
Subject(s): Language and Literature Studies, Lexis, Comparative Linguistics, Western Slavic Languages, Eastern Slavic Languages, Translation Studies
Published by: Polskie Towarzystwo Rusycytyczne
Keywords: book review; translation studies; comparative grammar; Russian language; Polish language

Summary/Abstract: Review on Halina Bartwicka's book: Ze studiów konfrontatywno-przekładowych nad językiem polskim i rosyjskim. Warszawa: Wydawnictwo Takt 2006, 125 s.

  • Issue Year: 1/2007
  • Issue No: 117
  • Page Range: 129-131
  • Page Count: 3
  • Language: Polish