review: Magdalena Kuratczyk, Dorota Piekarska-Winkler, Nie taki diabeł straszny,
jak go malują. Rosyjskie imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe.
Zwroty imiesłowowe. Podręcznik dla Polaków z ćwiczeniami i kluczem
odpowiedzi, Instytut Rusycystyki Uni Cover Image

Magdalena Kuratczyk, Dorota Piekarska-Winkler, Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Rosyjskie imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. Zwroty imiesłowowe. Podręcznik dla Polaków z ćwiczeniami i kluczem odpowiedzi, Instytut Rusycystyki Uniwersytet
review: Magdalena Kuratczyk, Dorota Piekarska-Winkler, Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Rosyjskie imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. Zwroty imiesłowowe. Podręcznik dla Polaków z ćwiczeniami i kluczem odpowiedzi, Instytut Rusycystyki Uni

Author(s): Joanna Darda-Gramatyka
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Foreign languages learning, Morphology, Eastern Slavic Languages
Published by: Polskie Towarzystwo Rusycytyczne
Keywords: Russian language; adjectival and adverbial participles;participles in clauses;foreign language teaching;students' books

Summary/Abstract: The review on Magdalena Kuratczyk, Dorota Piekarska-Winkler, "Nie taki diabeł straszny,jak go malują. Rosyjskie imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe.Zwroty imiesłowowe. Podręcznik dla Polaków z ćwiczeniami i kluczem odpowiedzi", Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015 - student book devoted to the usage of various forms of participles in Russian language.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: 153
  • Page Range: 134-135
  • Page Count: 2
  • Language: Polish