Spatial Accessibility of Discount Stores of the Biedronka Chain
in the Area of Poznan City Cover Image

Dostępność przestrzenna sklepów dyskontowych sieci Biedronka na terenie miasta Poznania
Spatial Accessibility of Discount Stores of the Biedronka Chain in the Area of Poznan City

Author(s): Wojciech Kisiała, Magdalena Rudkiewicz
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Socio-Economic Research
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: dyskonty; Biedronka; dostępność przestrzenna; Poznań

Summary/Abstract: Celem poznawczym artykułu jest określenie poziomu dostępności przestrzennej sklepów dyskontowych na terenie dużego miasta w Polsce, a celem metodologicznym przedstawienie użyteczności dwuetapowej metody analizy obszarów rynkowych (two step floating catchment area method – 2sfcam) w badaniu przestrzennych aspektów dostępności placówek handlowych. Wykorzystanie 2sfcam zaprezentowane zostało na przykładzie analizy dostępności przestrzennej dyskontów sieci Biedronka działających na terenie Poznania. W świetle uzyskanych wyników stwierdzono, że mimo znacznej liczby sklepów dyskontowych Biedronka zlokalizowanych głównie w miejscach największej koncentracji ludności, dostępność tych placówek na terenie miasta Poznania była zróżnicowana przestrzennie. Identyfikacja poziomu dostępności przestrzennej może prowadzić do wskazania potencjalnych miejsc lokalizacji nowych placówek,a także, przez ocenę rozwoju danej sieci handlowej na określonym terenie, pozwala eliminować ewentualne ryzyko związane z nadmierną jej ekspansją. Ponadto wyniki badań mogą być pomocne przy identyfikacji zagrożenia dla mniejszych sklepów osiedlowych czy innych placówek drobnego handlu, którym trudno konkurować z oferującymi szeroki asortyment i niskie ceny dyskontami.

  • Issue Year: 365/2016
  • Issue No: 6
  • Page Range: 103-117
  • Page Count: 15
  • Language: Polish