New Consumption Patterns in Polish Consumers’ Behaviour Cover Image

Nowe wzorce konsumpcji w zachowaniach polskich konsumentów
New Consumption Patterns in Polish Consumers’ Behaviour

Author(s): Aleksandra Radziszewska
Subject(s): Socio-Economic Research
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: konsumpcjonizm; dekonsumpcja; trendy w konsumpcji

Summary/Abstract: W pracy przedstawiono zjawiska społeczno-kulturowe mające wpływ na kształtowanie nowoczesnego wzorca konsumpcji. Celem opracowania jest analiza nowych wzorców konsumpcji oraz ich wpływu na zachowania współczesnych konsumentów. Teoretyczna analiza obowiązujących trendów w konsumpcji została uzupełniona o badania ankietowe, obrazujące specyficzne tendencje w zachowaniach konsumentów. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazały, że dla współczesnego konsumenta decyzja o zakupie produktu nie jest motywowana wyłącznie chęcią zaspokojenia określonych potrzeb, ale w znacznym stopniu determinuje ją potrzeba demonstracji przekonań, statusu społeczno-ekonomicznego i stylu życia. Nowoczesny model konsumpcji niesie określone konsekwencje dla praktyki działań marketingowych. Nowe trendy w konsumpcji można zaobserwować także na polskim rynku, co implikuje konieczność ich uwzględnienia w działaniach marketingowych. Artykuł ma charakter badawczy.

  • Issue Year: 366/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 286-297
  • Page Count: 12
  • Language: Polish