E-commerce: Trends and Development Opportunities Cover Image

E-commerce: trendy i możliwości rozwoju
E-commerce: Trends and Development Opportunities

Author(s): Aleksandra Radziszewska
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Keywords: Handel elektroniczny; Media społecznościowe; Marketing społecznie zaangażowany; System rekomendujący; E-commerce; Social media; Cause Related Marketing (CRM); Recommender system

Summary/Abstract: The paper describes the tools of marketing communication with e-customers and trends concerning e-commerce. Special attention has been paid to personalization and recommender systems. The paper treats the characteristics of consumer behaviours on the business-to-customer market and the main barriers in customer relationship management. In this context the relationship with e-customers and the tools of marketing communication in electronic customer relationship have been described. The rapid growth of e-commerce has created product overload where customers on the Web are no longer able to effectively choose the products they are exposed to. There is a lot of imperfect information and a large supply available for consumers, and so it is extremely difficult to identify their own needs and preferences and ways for satisfying them. Recommendations are a type of communication and an especially important issue in e-marketing. It is easy to find many websites where a customer needs advice before taking the decision to purchase a product. Therefore, recommendations are a powerful tool to assist customers in these decisions. The paper refers to the challenges resulting from the growing importance of network and virtual communities, where the consumer is perceived as a value co-creator.(original abstract) W artykule scharakteryzowano narzędzia komunikacji marketingowej z e-konsumentami oraz trendy rozwoju e-commerce. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu rekomendacji i personalizacji. Środowisko Internetu oferuje narzędzia będące skutecznym nośnikiem przekazu marketingowego i zarządzania relacjami z e-klientami. Zasoby informacji o produktach, które są dostępne dla klientów, znacznie przewyższają możliwości ich percepcji. Różnorodność źródeł oraz szybki wzrost ilości informacji docierających do konsumentów spowodowały konieczność ich selekcji, w celu ograniczenia niepewności towarzyszącej podejmowaniu decyzji. Internauci mogą korzystać z rekomendacji pochodzących od innych konsumentów, które są dostępne w społecznej przestrzeni Internetu, gdyż rozwój mediów i serwisów społecznościowych pozwala na publikację i wymianę treści. Również wiele sklepów internetowych oferuje profesjonalne systemy rekomendacji, które pomagają konsumentowi dokonać selekcji informacji, wybrać spersonalizowaną ofertę i lepiej dopasować parametry zakupu do indywidualnych potrzeb. Rekomendacje są ważnym elementem zarządzania relacjami z e-konsumentami, gdyż pozwalają na personalizację oferty, zwiększają satysfakcję z zakupu oraz pozwalają na zminimalizowanie towarzyszącego mu ryzyka. Praca porusza również problem rosnącego znaczenia wirtualnych społeczności oraz zmieniającej się pozycji konsumenta jako współtwórcy wartości.

  • Issue Year: 36/2016
  • Issue No: 109
  • Page Range: 73-85
  • Page Count: 13
  • Language: English