If You Think Cover Image

Ako mislite
If You Think

Author(s): Miroljub Radojković
Subject(s): Media studies, Theory of Communication, Social development, Social Informatics, Editorial
Published by: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Summary/Abstract: Doživeli smo epohu u kojoj pomalo anahrono deluje pokretanje časopisa koji nije digitalan, on-line, nego na hartiji. Takav je duh vremena, i tolika je premoć digitalne informacione tehnologije nad dobrom starom štampom. No, sudbina publikacije čiji prvi broj imate u ruci neće zavisiti od ovih okolnosti već od, najiskrenije ćemo se za to potruditi, privlačnosti sadržaja koje će objavljivati. A on će, prema stavu redakcije, biti u potpunosti okrenut savremenim fenomenima komunikacione prakse. Pokušaće da (za)beleži istraživačku pažnju i podstakne radoznalost duha usmerenih na mnogobrojne aspekte u vezi sa komuniciranjem i upravljanjem komunikacijama, koji se umnožavaju zarad velike promene koju nazivamo nastanakom informacionog društva.

  • Issue Year: 1/2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 5-7
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian